• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
3
9
2
0
7
1
Hướng dẫn thủ tục 27 Tháng Tư 2017 2:38:07 SA
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (06/09/2016)
Ngày 08/8/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3993/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với các lĩnh vực: Đo đạc bản đồ; Quản lý chất thải rắn. Tải bộ thủ tục tại đây Nay ...
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO ISO THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ  (06/04/2016)
Ngày 06/4/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 866/QĐ-TNMT-VP thay thế Quyết định số 722/QĐ-TNMT-VP ngày 11/6/2015 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực: - Đất đai (gồm 14 thủ tục, đã được chỉnh sửa và bổ sung) - Quy trình nội bộ tạm thời ...
Triển khai Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND Thành phố  (31/03/2016)
Ngày 03 tháng 3 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã có quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh ( Quyết định số 875/QĐ-UBND), bao gồm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND Thành phố ( 04 thủ tục ...
Quy trình thủ tục đất đai theo ISO  (02/03/2016)
Bộ Quy trình thủ tục đất đai theo ISO. Tải về tại đây (ĐÃ HẾT HIỆU LỰC) Văn phòng Sở.
Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Quy định về Quản lý chất thải nguy hại  (03/11/2015)
Xem Thông tư tại đây.
Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Quy định về Quản lý chất thải nguy hại  (03/11/2015)
Xem nội dung Thông tư tại đây
Bộ TTHC theo mô hình khung (áp dụng ISO)  (29/07/2014)
Đất đai Chất thải rắn Tài nguyên nước Khí tượng thủy văn Đo đạc bản đồ Thanh tra
Mẫu bìa đăng ký sổ nguồn thải chất thải nguy hại  (11/07/2014)
Bìa 1A Bìa 2A
Công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bão bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM  (27/07/2013)
Ngày 26/7/2013, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 4034/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bão bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM. Trong đó, gồm 18 thủ tục mới ban hành, 07 thủ tục sửa đổi, bổ sung và bãi ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm