• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
0
9
3
5
7
7
Hướng dẫn thủ tục 22 Tháng Hai 2018 5:57:22 CH
Ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (17/08/2017)
Ngày 17/8/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng ...
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh  (03/08/2017)
Ngày 31/7/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định số 4052/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai 24 thủ tục hành chính ...
Điều chỉnh nội dung quy trình giải quyết hồ sơ theo Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường  (14/07/2017)
Ngày 14/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1760/QĐ-STNMT-VP về việc điều chỉnh nội dung quy trình giải quyết hồ sơ theo Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai việc điều chỉnh nội dung quy trình ...
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Bảo vệ môi trường  (05/06/2017)
Ngày 30/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1281/QĐ-STNMT-VP về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Bảo vệ môi trường. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được ...
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (07/03/2017)
Ngày 01/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành Quyết định số 857/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý ...
Ban hành bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (24/01/2017)
Ngày 20/01/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND Ban hành bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường ...
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (06/09/2016)
Ngày 08/8/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3993/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với các lĩnh vực: Đo đạc bản đồ; Quản lý chất thải rắn. Tải bộ thủ tục tại đây Nay ...
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO ISO THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ  (06/04/2016)
Ngày 06/4/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 866/QĐ-TNMT-VP thay thế Quyết định số 722/QĐ-TNMT-VP ngày 11/6/2015 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực: - Đất đai (gồm 14 thủ tục, đã được chỉnh sửa và bổ sung) - Quy trình nội bộ tạm thời ...
Triển khai Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND Thành phố  (31/03/2016)
Ngày 03 tháng 3 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã có quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh ( Quyết định số 875/QĐ-UBND), bao gồm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND Thành phố ( 04 thủ tục ...
Quyết định số: 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ TN&MT Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.  (29/03/2016)
Quyết định số: 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ TN&MT Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT. Tải file Quyết định số: 634/QĐ-BTNMT tại đây. Văn phòng Sở

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm