■  Thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở  (23/06)
■  Nghị định mới về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường  (23/06)
■  Thông báo biểu thu phí, lệ phí  (23/06)
■  88/ Khu đất cần thẩm định: tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh  (23/06)
■  Bộ TN&MT thông tin đến các ĐBQH về bảo vệ môi trường trong các dự án nhiệt điện và công tác quy hoạch sử dụng biển trong giai đoạn hiện nay  (22/06)
■  Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 20/6/2017  (21/06)
■  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300m đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrat các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000  (21/06)
■  Phát động cuộc thi ảnh “Con người với thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đất nước”  (21/06)
■  Khởi động Dự án “Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất trên VIETLIS”  (21/06)
■  6 tháng đầu năm 2017: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực biển và hải đảo  (21/06)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
0
1
8
6
6
0
Hướng dẫn thủ tục 25 Tháng Sáu 2017 7:13:02 CH
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Bảo vệ môi trường  (05/06/2017)
Ngày 30/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1281/QĐ-STNMT-VP về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Bảo vệ môi trường. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được ...
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (06/09/2016)
Ngày 08/8/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3993/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với các lĩnh vực: Đo đạc bản đồ; Quản lý chất thải rắn. Tải bộ thủ tục tại đây Nay ...
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO ISO THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ  (06/04/2016)
Ngày 06/4/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 866/QĐ-TNMT-VP thay thế Quyết định số 722/QĐ-TNMT-VP ngày 11/6/2015 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực: - Đất đai (gồm 14 thủ tục, đã được chỉnh sửa và bổ sung) - Quy trình nội bộ tạm thời ...
Triển khai Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND Thành phố  (31/03/2016)
Ngày 03 tháng 3 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã có quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh ( Quyết định số 875/QĐ-UBND), bao gồm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND Thành phố ( 04 thủ tục ...
Quy trình thủ tục đất đai theo ISO  (02/03/2016)
Bộ Quy trình thủ tục đất đai theo ISO. Tải về tại đây (ĐÃ HẾT HIỆU LỰC) Văn phòng Sở.
Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Quy định về Quản lý chất thải nguy hại  (03/11/2015)
Xem Thông tư tại đây.
Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Quy định về Quản lý chất thải nguy hại  (03/11/2015)
Xem nội dung Thông tư tại đây
Bộ TTHC theo mô hình khung (áp dụng ISO)  (29/07/2014)
Đất đai Chất thải rắn Tài nguyên nước Khí tượng thủy văn Đo đạc bản đồ Thanh tra
Mẫu bìa đăng ký sổ nguồn thải chất thải nguy hại  (11/07/2014)
Bìa 1A Bìa 2A
Công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bão bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM  (27/07/2013)
Ngày 26/7/2013, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 4034/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bão bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM. Trong đó, gồm 18 thủ tục mới ban hành, 07 thủ tục sửa đổi, bổ sung và bãi ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm