• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
8
6
1
9
1
6
Hướng dẫn thủ tục 21 Tháng Tư 2018 6:44:38 SA
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Cập nhật đến tháng 4/2018)  (04/04/2018)
Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở sẽ được cập nhật thường xuyên ngay khi có sự thay đổi
Ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (17/08/2017)
Ngày 17/8/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng ...
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO  (01/08/2017)
1. 1. Thủ tục giao khu vực biển 2. 2. Thủ tục gia hạn quyết định giao khu vực biển 3. 3. Thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển 4. 4. Thủ tục trả lại khu vực biển Văn phòng Sở
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN  (01/08/2017)
1. Thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố) 2. Thủ tục cấp ...
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  (01/08/2017)
1.Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Tại đây 2. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Tại đây 3. Quy trình gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Tại đây Văn phòng Sở
Điều chỉnh nội dung quy trình giải quyết hồ sơ theo Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường  (14/07/2017)
Ngày 14/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1760/QĐ-STNMT-VP về việc điều chỉnh nội dung quy trình giải quyết hồ sơ theo Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai việc điều chỉnh nội dung quy trình ...
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Bảo vệ môi trường  (05/06/2017)
Ngày 30/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1281/QĐ-STNMT-VP về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Bảo vệ môi trường. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được ...
Ban hành bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (24/01/2017)
Ngày 20/01/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND Ban hành bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường ...
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC  (03/01/2017)
1. Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm 2. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm 3. Thủ ...
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG  (03/01/2017)
1. Thủ tục kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án 2. Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 3. Thủ tục đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản Văn phòng Sở

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm