• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
9
7
9
9
2
5
Các dự án chuẩn bị đầu tư 20 Tháng Bảy 2024 8:30:25 CH
Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công  (12/08/2015)
Ngày 07 tháng 8 năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 7336/SKHĐT-TH hướng dẫn các sở - ban - ngành, quận - huyện và chủ đầu tư triển khai thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung Công văn nêu rõ: - Về phê ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm