• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
9
8
0
1
1
4
Các dự án đang triển khai 20 Tháng Bảy 2024 8:54:59 CH
Dự án “Triển khai ứng dụng CNTT tại Sở Tài nguyên và Môi trường” giai đoạn năm 2015-2016  (01/04/2016)
- Mục tiêu chính: Triển khai mới các ứng dụng CNTT trong công tác quản lý văn bản và lịch tuần tại STNMT và các đơn vị trực thuộc. - Loại dự án: Nhóm C. - Kinh phí: Nguồn kinh phí sự nghiệp. - Thời gian thực hiện dự án: 2015-2016 - Tình trạng dự án: đang triển khai. Văn phòng Sở.
Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý môi trường”.  (27/07/2015)
- Mục tiêu chính: Lập các trạm giám sát môi trường ở TPHCM. - Loại dự án: Nhóm C. - Kinh phí: Nguồn kinh phí tập trung. - Thời gian thực hiện dự án: 2015-2016 - Tình trạng dự án: đang triển khai. Văn phòng Sở.
Dự án “Xây dựng kiến trúc tổng thể ngành tài nguyên và môi trường”  (27/07/2015)
- Mục tiêu chính: Xây dựng kiến trúc tổng thể về ứng dụng CNTT tại Sở Tài nguyên và Môi trường. - Loại dự án: Nhóm C. - Kinh phí: Nguồn kinh phí tập trung. - Thời gian thực hiện dự án: 2015-2016 - Tình trạng dự án: đang triển khai. Văn phòng Sở.
Dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Tài nguyên và Môi trường” giai đoạn 2015-2016.  (27/07/2015)
- Mục tiêu chính: Thay thế hệ thống các máy trạm tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc. - Loại dự án: Nhóm C. - Kinh phí: Nguồn kinh phí tập trung. - Thời gian thực hiện dự án: 2015-2016 - Tình trạng dự án: đang triển khai. Văn phòng Sở.
Dự án “Xây dựng hệ thống kiểm soát và giám sát phương tiện vận chuyển chất thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.  (27/07/2015)
- Mục tiêu chính: Quản lý và kiểm soát các phương tiện vận chuyển chất thải - Loại dự án: Nhóm C. - Kinh phí: Nguồn kinh phí tập trung. - Thời gian thực hiện dự án: 2014-2015 - Tình trạng dự án: đang triển khai. Văn phòng Sở.
Chào hàng cạnh tranh gói thầu "Mua sắm trang thiết bị văn phòng" tại Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2015.  (10/06/2015)
Chào hàng cạnh tranh gói thầu "Mua sắm trang thiết bị văn phòng" tại Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2015.
Các dự án đầu tư đã triển khai và đang triển khai của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh  (05/09/2014)
Tình hình thực hiện các dự án đầu tư
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm