• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
7
8
7
9
5
Đấu thầu 15 Tháng Sáu 2024 1:49:56 CH
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo báo giá thuê dịch vụ phần mềm và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai Thành phố Hồ Chí Minh  (19/09/2023)
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 chủa Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông ...
Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  (05/06/2018)
Sở Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục các dự án đang triển khai, các dự án đã hoàn thành. Đính kèm danh mục tại đây. Văn phòng Sở
Đấu thầu mua sắm tài sản và sữa chữa cơ quan tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2015  (25/05/2015)
- Căn cứ thông báo số 629/STC-HCSN ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Sở Tài chính về việc thông báo kết quả thẩm tra việc phân bổ dự toán năm 2015;
- Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-TNMT-VP ngày 25 tháng 5 năm 2015 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản và sữa chữa cơ quan tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Gói thầu “Sửa chữa văn phòng làm việc” và “Mua sắm trang thiết bị” tại Sở Tài nguyên và Môi trường.  (05/02/2014)
- Căn cứ thông báo số 767/STC-HCSN ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Sở Tài chính về việc thông báo kết quả thẩm tra việc phân bổ dự toán năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-TNMT-VP ngày 18 tháng 2 năm 2014 về việc phê duyệt hồ sơ mở chào hàng cạnh tranh của gói thầu “Mua sắm thiết bị văn phòng” tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Gói thầu “Mua thiết bị phục vụ công tác cấp GCN tại Sở Tài nguyên và Môi trường” năm 2013  (28/11/2013)
Căn cứ Quyết định số 3711/QĐ-UBND ngày 9 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt dự toán công tác đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức đang quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định số ...
Gói thầu "Mua sắm thiết bị văn phòng" tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2013  (28/11/2013)
Căn cứ Thông báo số 621/STC-HCSN ngày 17/01/2013 của Sở Tài chính về việc thông báo kết quả thẩm tra việc phân bổ dự toán năm 2013. Tháng 4 năm 2013 Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành đấu thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị văn phòng tại Sở Tài nguyên và Môi trường" với các thong tin chi tiết của gói thầu như sau: 1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm