• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
7
9
4
6
1
Dự án đầu tư - đấu thầu 15 Tháng Sáu 2024 3:18:02 CH
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo báo giá thuê dịch vụ phần mềm và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai Thành phố Hồ Chí Minh  (19/09/2023)
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 chủa Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm