SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
5
9
3
7
2

văn bản mới

 

 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Cơ quan ban hành:  
Tổng số:   
Số ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hành
02/VBHN-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn bản hợp nhất Nghị định về hoạt động viễn thám 30/01/2024
31/2024/QH15 Quốc hội LUẬT ĐẤT ĐAI 18/01/2024
29/2023/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động 29/12/2023
28/2023/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiếm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải 29/12/2023
27/2023/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văntrong điều kiện bình thường 29/12/2023
56/2023/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 21/12/2023
22/2023/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường 15/12/2023
26/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định trình tự, thủ tục việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm,xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền vói đất trước khi cơ quannhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiệnmột số dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 08/12/2023
28/2023/QH15 Quốc hội Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 27/11/2023
28/2023/QH15 Quốc hội Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 27/11/2023
16/2023/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật giám sát mực nước lưu vực sông bằng công nghệ viễn thám 30/10/2023
15/2023/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường 30/10/2023
13/2023/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng 16/10/2023
14/2023/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai 16/10/2023
12/2023/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám 12/10/2023
11/2023/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000 29/09/2023
17/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Thành phố Q u y định trình tự, thủ tục chấp thuận việc chuyên mục đích s ử dụngđất trồng lúa có quy mô dưới 5 0 0 ha đ ê thực hiện d ự ántrên địa bàn Thành phố H ồ Chí Minh 19/09/2023
09/2023/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước 14/09/2023
37/2023/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đấtnhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người sử dụng đấtliền kề và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹpđể sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đấtcho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 05/09/2023
37/2023/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người sử dụng đất liền kề và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp đế sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 05/09/2023
Trang đầu Trang trước
Trang tiếp theo Trang cuối
Tìm kiếm