Sở Tài Nguyên Môi Trường > pages > van-ban-moi  

Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
MauLeftRight

 
 

văn bản mới

 

 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Cơ quan ban hành:  
Tổng số: 60  
Số ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hành
212/2015/TT-BTNMT Bộ Tài Chính HƯớng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 31/12/2015
62/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam 16/12/2015
22/2015/NQ-HĐND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt giai đoạn 2016 - 2020 09/12/2015
25/CT-TTg Chính phủ Về tăng cường công tác điều tra tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 01/10/2015
43/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường. 29/09/2015
41/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 09/09/2015
40/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải. 17/08/2015
40/2015/TT-BTNMT Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải. 17/08/2015
35/2015/TT-BTNMT Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. 30/06/2015
22/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển. 28/05/2015
19/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận. 23/04/2015
19/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận. 23/04/2015
19/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận. 23/04/2015
13/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường. 31/03/2015
12/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 31/03/2015
11/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 31/03/2015
12/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 31/03/2015
06/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại. 25/02/2015
19/2015/NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 14/02/2015
19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số Điều của luật Bảo vệ môi trường. 14/02/2015
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối

Tìm kiếm