Sở Tài Nguyên Môi Trường > pages > van-ban-moi  

Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
MauLeftRight

 
 

văn bản mới

 

 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 25  
Số ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hành
26-CT-TTg Về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 25/08/2014
80/2014/NĐ-CP Về thoát nước và xử lý nước thải 06/08/2014
55/2014/QH13 Luật Bảo vệ môi trường 01/07/2014
52/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 24/05/2014
43/2013/TT-BTNMT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 25/01/2014
42/2013/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận 03/12/2013
42/2013/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận 03/12/2013
31/2013/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 25/10/2013
31/2013/TT-BYT Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện 15/10/2013
1788/QĐ-TTg Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 01/10/2013
1628/QĐ-TTg Phê duyệt Khung ma trận chính sách năm 2013 thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) 19/09/2013
1287/QĐ-TTg về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 02/08/2013
2484/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậutrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015 15/05/2013
23/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên vào bảo vệ môi trường biển, hải đảo 08/05/2013
1194/TCT-CS V/v Thuế GTGT đối với dịch vụ vệ sinh thoát nước, thu gom, xử lý chất thải. 08/05/2013
23/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên vào bảo vệ môi trường biển, hải đảo 26/04/2013
27/2013/NĐ-CP Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 29/03/2013
25/NĐ-CP Về phí báo vệ môi trường đối với nước thải 29/03/2013
01/2013/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ chi tiết, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản 05/02/2013
01/2013/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản 05/02/2013
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối

Tìm kiếm