Bỏ qua nội dung chính

Sở Tài Nguyên và Môi Trường

Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Thủ tục hành chính
Quy hoạch
Thông tin hoạt động
  
Sở Tài Nguyên và Môi Trường > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

Hình ảnh Tập hợp Trang web Hình ảnh Tập hợp Trang web  Thư viện hệ thống này được tạo ra bởi tính năng Xuất bản tài nguyên nhằm lưu trữ hình ảnh để sử dụng trong khắp tập hợp trang web.  0 11 năm trước
Khuôn mẫu của Biểu mẫu Khuôn mẫu của Biểu mẫu  Thư viện này có chứa khuôn mẫu của biểu mẫu được quản trị viên chấp thuận đã được kích hoạt cho tập hợp trang web này.  0 11 năm trước
pages pages    48 6 tuần trước
Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ  Chia sẻ tài liệu với nhóm bằng cách thêm tài liệu vào thư viện tài liệu này.  1 11 năm trước
Tài liệu Tập hợp Trang web Tài liệu Tập hợp Trang web  Thư viện hệ thống này được tạo ra bởi tính năng Xuất bản tài nguyên nhằm lưu trữ tài liệu để sử dụng trong khắp tập hợp trang web.  0 11 năm trước
Thư viện Kiểu Thư viện Kiểu  Danh sách hệ thống này đã được tạo bởi tính năng Xuất bản tài nguyên để lưu kiểu XSL tuỳ chỉnh và xếp tầng các tờ tính.  73 11 năm trước

  Thư viện Hình ảnh

BauCuBanner BauCuBanner    3 11 năm trước
Hình ảnh bản tin Hình ảnh bản tin    713 6 tuần trước
hinh anh hoat dong hinh anh hoat dong    6 11 năm trước
HinhAnhLienKet HinhAnhLienKet  HinhAnhLienKet  17 2 năm trước
hinh-anh-post-tin hinh-anh-post-tin    6670 35 giờ trước
images images    5 12 năm trước
LeftMenuHinhQuangCao LeftMenuHinhQuangCao    10 8 năm trước
RightMenuHinhQuangCao RightMenuHinhQuangCao    9 11 năm trước
Slide Slide    8 6 tháng trước
Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh    26 2 năm trước
Thư viện video Thư viện video    2 11 năm trước

  Danh sách

Báo cáo Nội dung và Cấu trúc Báo cáo Nội dung và Cấu trúc  Dùng danh sách các báo cáo để chỉnh sửa các truy vấn xuất hiện trong các giao diện của Công cụ tạo Nội dung và Cấu trúc  7 11 năm trước
CauHinh CauHinh    1 11 năm trước
chu-de-cau-hoi chu-de-cau-hoi    16 12 năm trước
Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục    6 11 năm trước
danhmuckenhtin danhmuckenhtin    7 11 năm trước
Đơn vị Đơn vị    9 11 năm trước
gop-y gop-y    534 10 năm trước
Gop-y-luat-dat-dai Gop-y-luat-dat-dai    1 11 năm trước
GopYVanBanDuThao GopYVanBanDuThao    5 10 năm trước
Hitcounter Hitcounter    1 Cách đây 1 phút
Hoi-Dap Hoi-Dap    3320 5 giờ trước
HoiDapDatDai HoiDapDatDai    0 10 năm trước
hoi-dap-moi hoi-dap-moi    3 10 năm trước
HoiDapNew HoiDapNew    259 Cách đây 1 phút
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    49 3 tháng trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 14 năm trước
LichCongTac LichCongTac    0 11 năm trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 14 năm trước
Lĩnh vực VBPL Lĩnh vực VBPL    10 2 tuần trước
LoaiVanBanDuThao LoaiVanBanDuThao    1 10 năm trước
Nội dung Có thể dùng lại được Nội dung Có thể dùng lại được  Khoản mục trong danh sách này chứa HTML hoặc nội dung văn bản có thể được chèn vào trang web. Nếu khoản mục có cập nhật tự động được chọn, nội dung sẽ được chèn vào trang web như là tham chiếu chỉ đọc, và nội dung sẽ cập nhật nếu khoản mục bị thay đổi. Nếu khoản mục không có cập nhật tự động được chọn, nội dung sẽ được chèn vào như việc sao lưu trong trang web, và nội dung sẽ không cập nhật nếu khoản mục bị thay đổi.  0 11 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    8 6 tuần trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    7 11 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  2 11 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  0 10 năm trước
Tác vụ Quy trình Tác vụ Quy trình   Thư viện hệ thống này được tạo ra bởi tính năng Phát hành nhằm lưu trữ tác vụ quy trình đã được tạo ra trong trang web này.  0 11 năm trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 14 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 14 năm trước
VanBanDuThao VanBanDuThao    3 10 năm trước
vanbanmoi vanbanmoi    964 28 giờ trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    11 10 tháng trước
VBPL_DB VBPL_DB    84 11 năm trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    0 11 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    5 11 năm trước

  Bảng Thảo luận

Thảo luận Nhóm Thảo luận Nhóm  Dùng danh sách Thảo luận Nhóm để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 14 năm trước

  Khảo sát

Test Survey Test Survey    2 11 năm trước

  Trang web và Không gian làm việc

Sharepoint Site Chuyên đề - Giải pháp  2 giờ trước
Sharepoint Site Dự án đầu tư - đấu thầu  36 phút trước
Sharepoint Site Giới thiệu  14 phút trước
Sharepoint Site Hoạt động đoàn thể  11 năm trước
Sharepoint Site Quy hoạch  84 phút trước
Sharepoint Site Tin tức sự kiện  3 phút trước
Sharepoint Site Thông tin chỉ đạo - điều hành  Thông tin chỉ đạo - điều hành Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Thông tin hoạt động  2 phút trước

  Thùng Rác

Thùng Rác Thùng Rác  Sử dụng trang này để khôi phục các khoản mục mà bạn đã xoá khỏi trang web này, hoặc để dọn sạch những mục đã xoá. 0