• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
9
0
8
9
4
Thông tin tổng hợp trong lĩnh vực đất đai 15 Tháng Giêng 2019 8:40:00 SA

Nghị định số 03/2019/NĐ-CP

 

 

Nghị định về hoạt động viễn thám

 

Nghị định số 03/2019/NĐ-CP gồm Chương, 33 Điều; quy định cụ thể các nội dung trọng tâm đối với hoạt động viễn thám như: xây dựng hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám, cơ sở dữ liệu, lưu trữ, cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám, sản phẩm ảnh viễn thám.., để phục vụ điều tra cơ bản, quản lý, quy hoạch lãnh thổ, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; quản lý, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường; cứu hộ, cứu nạn; khẳng định tính ưu việt của công nghệ viễn thám về các mặt đời sống xã hội.

 

Nguồn: Website Bộ TN&MT


Số lượt người xem: 888    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm