• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
9
9
7
6
3
Thông tin tổng hợp trong lĩnh vực đất đai 06 Tháng Mười Hai 2018 3:40:00 CH

Sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

 

 
Toàn cảnh cuộc họp chiều ngày 05/12

 
Chiều ngày 5/12, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp nghe Tổng cục Quản lý đất đai báo cáo về nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (thay thế Thông tư 28/2014/TT-BTNMT).
 

Tham dự có Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn, đại diện Vụ Pháp Chế, Tổng cục Môi trưởng, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai.

Tại cuộc họp, ông Trần Hồng Phi, Cục trưởng Cục kiểm soát quản lý sử dụng đất đai - đại diện đơn vị soạn thảo của Tổng cục Quản lý đất đai đã trình bày tóm tắt nội dung của dự thảo Thông tư.

Mục đích thống kê, kiểm kê đất đai là nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất và làm cơ sở để quản lý, sử dụng đất đạt hiệu quả; cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; làm cơ sở đề xuất việc điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai; cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê các cấp và phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo và các nhu cầu khác của Nhà nước và xã hội.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào các quy định liên quan tới nguyên tắc thống kê kiểm kê đất đai; thời điểm triển khai thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai; trách nhiệm thực hiện; chỉ tiêu thống kê, kiểm kê về loại đất; nội dung phương pháp thực hiện; nội dung trình tự thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai; quy định về kiểm kê theo chuyên đề; Phụ lục số 01 về nội dung giải thích về một số chỉ tiêu; và một số biểu mẫu,…

Theo đó, việc sửa đổi nguyên tắc thống kê, kiểm kê đất đai như sau: Trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng tại thời điểm thống kê, kiểm kê chưa sử dụng đất theo quyết định thì thống kê, kiểm kê theo mục đích ghi trong quyết định, đồng thời thống kê, theo hiện trạng vào biểu riêng. Trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thì vẫn thống kê, kiểm kê theo loại đất trồng lúa, đồng thời thống kê theo loại đất chuyển đổi vào biểu riêng.

Về sửa đổi thời điểm triển khai thực hiện thống kê, kiểm tra đất đai: Giữ nguyên thời điểm chốt số liệu thống kê, kiểm kê (đến hết 31/12 của năm thống kê, kiểm kê), nhưng triển khai thực hiện ở các cấp sớm hơn trước đây. Cụ thể, thống kê đất đai ở cấp xã triển khai từ ngày 15/11 hàng năm và nộp báo cáo kết quả trước ngày 16/01 năm sau; thời gian (số ngày) thực hiện ở các cấp cơ bản vẫn giữ như trước đây (cấp huyện, tỉnh (0,5 tháng) và cả nước (1 tháng); Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/3 năm sau.

Kiểm kê đất đai ở cấp xã triển khai thực hiện từ ngày 01/8 năm kiểm tra và nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai trước ngày 16/01 năm sau; thời gian (số ngày) thực hiện ở các cấp cơ bản vẫn giữ như trước đây (huyện, tỉnh (1,5 tháng) và cả nước (2 tháng); Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/6 năm sau.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng bổ sung thêm một số nội dung về chỉ tiêu, kiểm kê đất đai về loại đất; bổ sung thêm một điều quy định về kiểm kê đất đai theo chuyên đề, trong đó quy định một số vấn đề chung mang tính nguyên tắc như:: Kiểm kê đất đai chuyên đề là kiểm kê chuyên sâu về một hoặc một số chỉ tiêu loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng quản lý sử dung đất quy định tại các Điều 8,9,10 của dự thảo Thông tư này và các nội dung khác có liên quan theo yêu cầu của quản lý Nhà nước trong từng thời kỳ; nội dung phạm vi thực hiện kiểm kê đất đai chuyên đề được thực hiên theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục Quản lý đất đai đã tích cực xây dựng dự thảo Thông tư, gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và đăng tải xin ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trên cơ sở 60 ý kiến góp ý của 11 Bộ, ngành, đơn vị và 49 tỉnh, thành phố, Tổng cục Quản lý đất đai hoàn thiện dự thảo gửi Vụ Pháp chế thẩm định và đã hoàn thành việc tiếp thu, giải trình.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện các đơn vị cơ bản nhất trí với các nội dung của Dự thảo, đồng thời góp ý, trao đổi làm rõ thêm về vấn đề thống kê, kiểm kê đất có mặt nước ven biển.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cơ bản nhất trí và đánh giá cao nội dung dự thảo Thông tư cũng như tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của Tổng cục Quản lý đất đai trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo. Các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và các đơn vị trong Bộ đã được Tổng cục tiếp thu, giải trình, bổ sung vào dự thảo. “Hiện nay, rất nhiều vấn đề liên quan tới đất đai được Chính phủ, Quốc hội yêu cầu có báo cáo nhưng do chúng ta chưa có kiểm kê, thống kê nên không thể trả lời ngay. Việc bổ sung kiểm kê theo chuyên đề là rất phù hợp”- Thứ trưởng nhấn mạnh thêm.

Thứ trưởng cũng lưu ý, cần cân nhắc tính hiệu quả và khả thi khi đề xuất thêm quy định về biểu mẫu. "Nếu thực sự cần thiết thì thực hiện, bởi nếu thêm hoặc thay đổi sẽ rất khó khăn, gây tốn kém cho địa phương khi thực hiện." - Thứ trưởng nói.

 

 

Nguồn: CTTĐT


Số lượt người xem: 238    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm