• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
2
5
8
3
2
6
Thông tin tổng hợp lĩnh vực khác 17 Tháng Ba 2017 8:15:00 SA

Lấy ý kiến dự thảo Chiến lược phát triển Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

 


 
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTVBĐKH) là Viện nghiên cứu cơ bản do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu triển khai toàn diện các nghiên cứu về khí tượng, khí hậu, khí tượng nông nghiệp, thuỷ văn, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn biển, môi trường và biến đổi khí. Trong nhiều năm qua, Viện đã tham gia nhiều chương trình, đề tài quan trọng của Nhà nước, chủ trì Chương trình nghiên cứu trọng điểm của Nhà nước, một số công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn đã được hoàn thành và được công bố, áp dụng. Đội ngũ cán bộ khoa học của Viện cũng không ngừng phát triển cùng với sự phát triển về tổ chức, về cơ sở vật chất kỹ thuật của Viện cũng được tăng cường và phát triển đồng bộ.
 
 

Bên cạnh những kết quả đạt được, để đáp ứng với nhu cầu thực tế khách quan Viện KTTVBĐKH đứng trước đòi hỏi về số lượng cán bộ nghiên cứu ở cấp độ cao, số lượng bài báo quốc tế được công bố, cần thiết phải nâng cao cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu của xã hội, các  nghiên cứu  phải đáp ứng được nhu cầu thực tế.

 

Thực hiện chủ trương của Nhà nước, Viện KTTVBĐKH đã và đang từng bước chuyển đổi, xây dựng Viện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Việc xây dựng chiến lược phát triển Viện KTTVBĐKH đến năm 2025, tầm nhìn 2035 nhằm hướng tới mục đích  tiếp tục phát huy các thành tựu, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường về đổi mới các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển Viện phù hợp với tình hình cụ thể của mình trong bối cảnh phát triển của đất nước và hòa nhập quốc tế.

 

Để hoàn thiện Chiến lược phát triển Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng và rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị  và cá nhân liên quan đối với dự thảo Chiến lược.

 

Dự thảo Chiến lược phát triển Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được đăng tải tại đây.


 

 

Nguồn: CTTĐT

 

 


Số lượt người xem: 818    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm