• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
3
1
9
0
0
Thông tin tổng hợp trong lĩnh vực môi trường 26 Tháng Bảy 2023 2:00:00 CH

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường phù hợp điều kiện của TP


(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

 

Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030 đề ra 3 nhóm mục tiêu và 22 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện 9 chỉ tiêu, phối hợp thực hiện 9 chỉ tiêu do các Sở ngành chủ trì và phối hợp 4 chỉ tiêu do Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì thực hiện.

 

Mức độ hoàn thành các chỉ tiêu đến nay như sau: 4 chỉ tiêu đã hoàn thành; 5 chỉ tiêu đã hoàn thành trên 95% chỉ tiêu giai đoạn 2020-2030 và đang tiếp tục thực hiện; 4 chỉ tiêu đang thực hiện và chưa đến thời điểm tổ chức đánh giá; 9/22 chỉ tiêu đang thực hiện và chưa đạt chỉ tiêu giai đoạn 2020-2030. Trong đó, đối với chỉ tiêu 8: Tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện và tái chế đến năm 2025 đạt ít nhất 80%, hướng tới 2030 đạt 100%, TP đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành chỉ tiêu này đến năm 2027.

 

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Chương trình còn một số hạn chế: Vẫn còn tình trạng thải bỏ rác bừa bãi tại một số tuyến đường, khu vực công cộng...; một số kênh rạch còn tình trạng ô nhiễm; một số phương tiện thu gom rác chưa được chuyển đổi đồng bộ; ô nhiễm không khí chưa được cải thiện; một số cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ chưa chủ động trong tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường.

 

Do ảnh hưởng của Covid-19 trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng, nhiều hoạt động triển khai chương trình cũng chịu ảnh hưởng, hoạt động hợp tác quốc tế duy trì mối quan hệ qua trao đổi thông tin bằng thư điện tử, một số công tác chưa tổ chức thực hiện.

 

Một số chương trình, nhiệm vụ chậm triển khai do vướng mắc trong công tác phê duyệt dự toán kinh phí theo quy định…

 

Phương hướng thời gian tới

 

Để tiếp tục thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình đến năm 2030 cần tiếp tục triển khai các giải pháp:

 

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cộng đồng doanh nghiệp và dân cư TP.

 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường phù hợp điều kiện của TP.

 

Hoàn thiện tổ chức bộ máy, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành môi trường; tăng cường thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong bảo vệ môi trường; ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới quan trắc và cơ sở dữ liệu về môi trường.

 

Đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường tại các địa phương, đơn vị.

 

Kiến nghị các cơ quan Trung ương quan tâm, hỗ trợ TP đưa các chính sách hỗ trợ cho việc thực hiện chuyển đổi các cá nhân, tổ thu gom rác dân lập sang mô hình hoạt động Hợp tác xã hoặc Doanh nghiệp có pháp nhân; xem xét, tháo gỡ về mặt pháp lý để TP có thể thực hiện hai nội dung liên quan đến công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

 

Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành văn bản quy định định mức kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường, định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với thực tiễn.

 

Kiến nghị Bộ Công Thương sớm bổ sung các dự án đốt phát điện trên địa bàn TP vào quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn quốc gia để chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết và triển khai khởi công xây dựng nhà máy đốt phát điện.

 

Nguồn: HCM CityWebSố lượt người xem: 738    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm