• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
4
3
1
1
6
Thông tin tổng hợp trong lĩnh vực đất đai 29 Tháng Chín 2016 8:45:00 SA

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 


 

 
Đến nay, trên địa bàn cả nước đã căn bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đạt 94,9% diện tích cần cấp.
 

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội Khóa XIII về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/ 2013 về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Đến nay, trên địa bàn cả nước đã căn bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đạt 94,9% diện tích cần cấp. Kết quả này đã nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng đất. Kết quả cấp giấy chứng nhận cụ thể đối với từng loại đất như sau:

 

TT

Loại đất

Số giấy cấp

Diện tích cấp

Tỷ lệ đạt

1

Đất sx nông nghiệp

20.178.450

8.843.980

90,1

2

Đất lâm nghiệp

1.971.820

12.268.740

98,1

3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

917.900

554.296

85,1

4

Đất ở nông thôn

12.923.130

516.240

94,4

5

Đất ở đô thị

5.338.865

129.595

96,7

6

Đất chuyên dùng

276.299

611.720

84,8

7

Đất cơ sở tôn giáo

19.000

12.040

81,1

 

Tuy nhiên, tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận còn đạt thấp ở một số loại đất (nhất là đất chuyên dùng), tỷ lệ đã cấp Giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính còn thấp, chất lượng Giấy chứng nhận đã cấp còn hạn chế do địa phương đã phải sử dụng các phương pháp đơn giản để đo vẽ, cấp Giấy chứng nhận hoặc còn đang thực hiện nhiều chương trình, nhiệm vụ khác nhau như dồn điền đổi thửa, quy hoạch lại đồng ruộng, xây dựng nông thôn mới làm thay đổi về nội dung Giấy chứng nhận đã cấp, v.v... cần phải cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo Nghị quyết số 39/2012/QH12 của Quốc hội. Mặt khác, công tác theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận nói chung, cấp Giấy chứng nhận có tọa độ theo bản đồ địa chính ở một sô địa phương còn chưa đầy đủ, kịp thời.

 

 

 

Nguồn: CTTĐT


Số lượt người xem: 2663    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm