• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
4
2
5
2
1
2
Tin tức sự kiện 03 Tháng Mười Hai 2018 10:05:00 SA

Hội nghị tập huấn, phổ biến Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

 

 

 
Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/ TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đếnnăm 2045, với mục tiêu chính là đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước, góp phần xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương.
 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 cụ thể như sau:

1. Nội dung:

Phổ biến Hội Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 tạo cơ sở cho việc tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ, gồm các chuyên đề:

- Tổng quan, các nội dung cơ bản của Chiến lược biển Việt Nam.

- Phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam.

- Phát triển kinh tế biển xanh.

- Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển Việt Nam.

2. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo và các đơn vị thuộc Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam.

- Lãnh đạo và công chức, viên chức các Sở Tài nguyên và Môi trường; Chi cục Biển và hải đảo thực hiện công tác quản lý biển và hải đảo tại 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển.

3. Thời gian: ngày 06-07/12/2018

 

 

Nguồn: CTTĐT


Số lượt người xem: 24    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm