• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
8
0
3
1
3
1
Thông tin tổng hợp lĩnh vực khác 05 Tháng Bảy 2018 2:40:00 CH

Hướng dẫn triển khai hợp phần BĐKH thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh

 

 


Để triển khai hợp phần biến đổi khí hậu, cơ quan chủ trì là Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu kỹ nội dung của Chỉ thị số 13/CT-TTg, Thông tư số 54/2018/TT-BTC, đồng thời căn cứ Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; các văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn triển khai Hợp phần Biến đổi khí hậu để xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước cho các năm 2019 - 2020 thực hiện Hợp phần này.
 

Theo hướng dẫn, các Bộ, ngành, địa phương lập dự toán chi thực hiện Hợp phần Biến đổi khí hậu, chi tiết theo từng nguồn vốn, từng dự án, nội dung, nhiệm vụ, kinh phí sự nghiệp, vốn đầu tư, nguồn ngân sách Trung ương, nguồn đối ứng địa phương, nguồn vốn ngoài nước. Dự toán cần kèm theo thuyết minh chi tiết chỉ tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ của từng dự án, nhiệm vụ.


Đồng thời, các bộ ngành, địa phương căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Hợp phần Biến đổi khí hậu, tổng mức vốn, kinh phí đã được duyệt giai đoạn 2016 - 2020, tiến độ thực hiện các năm 2016 - 2018 và trần chi được thông báo, lập Lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước thực hiện Hợp phần Biến đổi khí hậu các năm 2019 – 2020.

 

Nguồn: CTTĐT


Số lượt người xem: 200    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm