• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
5
2
8
3
7
3
Thông tin cần biết 19 Tháng Giêng 2021 2:45:00 CH

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng

 

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021.

 

Kế hoạch này nhằm phát triển các nền tảng cơ bản xây dựng Chính quyền điện tử theo Kiến trúc Chính quyền điện tử TP, tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng, hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch cũng đề ra các mục tiêu cụ thể: 40% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 25% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện tử TP được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất từ hệ thống Trung ương; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 30% trở lên; 50% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 30% các hệ thống thông tin của các sở, ngành, quận, huyện có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu TP không phải cung cấp lại; 80% hồ sơ công việc tại cấp TP, 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 40% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); 40% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo TP và kết nối hệ thống báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; 100% cán bộ công chức tại các sở, ngành quận, huyện, phường, xã, thị trấn sử dụng thư điện tử TP giao dịch nội bộ cơ quan và bên ngoài qua hệ thống thư điện tử của TP.

 

Nguồn: HCM CityWeb


Số lượt người xem: 41    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm