• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
9
5
4
6
2
8
Tin tức sự kiện 12 Tháng Tám 2013 1:05:00 CH

Văn bản mới nhận từ ngày 5-8 đến 10-8 (phần 1)

Bao gồm các nội dung về điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng; quản lý chất lượng công trình xây dựng; quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo; kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp; Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên; Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm...

TT 03/2013/TT-BKHĐT ngày 7-8: Hướng dẫn thực hiện QĐ 498/QĐ-TTg ngày 21-3-2013 về  bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 2010-2020.

TTLT 03/2013/TTLT-BNV-BTC ngày 31-7: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1-7-2013 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20-6-1975 và Quyết định 111-HĐBT ngày 13-10-1981.

TT 10/2013/TT-BXD ngày 25-7: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

TT 12/2013/TT-BTP ngày 7-8: Quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

TT 14/2013/TT-BKHCN ngày 12-7: Quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia.

TT 16/2013/TT-BGTVT ngày 30-7: Quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

CT 17/CT-TTg ngày 9-8: Tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp.

TT 17/2013/TT-BGTVT ngày 5-8: Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa.

TT 17/2013/TT-BTTTT ngày 2-8: Quy định về hoạt động của điểm bưu điện - văn hóa xã.

QĐ 29/2013/QĐ-UBND HN ngày 1-8: Ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

QĐ 31/2013/QĐ-UBND HN ngày 8-8: Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

TT 31/2013/TT-BGDĐT ngày 1-8: Sửa đổi QĐ 44/2007/QĐ-BGDĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên.

TT 32/2013/TT-BGDĐT ngày 5-8: Sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

QĐ 48/2013/QĐ-TTg ngày 18: Góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

NĐ 89/2013/NĐ-CP ngày 6-8: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.

NĐ 90/2013/NĐ-CP ngày 8-8: Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

TT 101/2013/TT-BTC ngày 30-7: Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.

TTLT 102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30-7: Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015.

TT 103/2013/TT-BTC ngày 1-8: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Campuchia.

TT 104/2013/TT-BTC ngày 2-8: Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc...

QĐ 859/QĐ-BNV Ngày 30-7: Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015.

QĐ 1287/QĐ-TTg ngày 2-8: Phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 18/03/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

QĐ 1317/QĐ-TTg ngày 6-8: Phê duyệt Đề án cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.

QĐ 1319/QĐ-TTg ngày 6-8: Cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án đầu tư tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

TB 1542/TB-KBNN ngày 1-8: Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08 năm 2013.

QĐ 1835/QĐ-BTC ngày 2-8: Đính chính TT 173/2012/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ các sáng lập viên HTX chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của HTX.

QĐ 1974/QĐ-BTP ngày 2-8: Ban hành Kế hoạch sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

QĐ 4034/QĐ-UBND TP ngày 26-7: Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

QĐ 4035/QĐ-UBND ngày 26-7: Tổ chức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ (chiều xe đi ra) thuộc dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 (phần 1, giai đoạn 2).

CV 5504/BGDĐT-VP ngày 8-8: Chuẩn bị khai giảng năm học mới.

QĐ 5504/QĐ-BCT ngày 6-8:.Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành công thương giai đoạn 2011-2020.

CV 10103/BTC-TCT ngày 1-8: Về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cung cấp thông tin tín dụng của Trung tâm thông tin tín dụng.


Số lượt người xem: 3258    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm