• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
5
2
1
3
5
Công tác quản lý môi trường 07 Tháng Giêng 2019 4:35:00 CH

Thông báo tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 Nhằm quán triệt đầy đủ, đúng tinh thần, nội dung, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quy định của  Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Đảm bảo, đồng bộ thống nhất nội dung tuyên truyền, hướng dẫn Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn đến từng hộ gia đình, chủ nguồn thải và người dân.

 Sở Tài nguyên và Môi trường, triển khai Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị tập trung hướng dẫn, triển khai các nội dung sau:

+ Cách thức thực hiện phân loại, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt.

+ Cách thức tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải sau phân loại.

+ Trách nhiệm của các Sở ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể Thành phố trong công tác triển khai thực hiện.

- Đối thoại, giải đáp các khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn có liên quan đến Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Kế hoạch chuyển đổi hình thức hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập lên Hợp tác xã VSMT hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và Kế hoạch chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của lực lượng thu gom tại nguồn,...

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Hội nghị dự kiến tổ chức 01 buổi, trong ngày 17/01/2019 (Sở sẽ có thư mời hoặc thông báo cụ thể sau).

- Địa điểm: dự kiến Hội trường Thành phố Hồ Chí Minh, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh.

- Số lượng người tham dự: 500-600 người.

2. Thành phần tham dự

-         Đại diện Quận ủy, huyện ủy.

- Đại diện Hội đồng nhân dân Thành phố và Hội đồng nhân dân 24 quận (huyện).

- Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và 24 quận (huyện).

-         Đại diện Ban dân vận Thành ủy.

-         Đại diện Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố và 24 quận (huyện).

-         Đại diện Thành đoàn Thành phố.

- Thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phân loại CTRSH tại nguồn.

- Cán bộ, công chức chuyên trách, phụ trách trong lĩnh vực môi trường thuộc các phòng, ban chuyên môn của các Sở-ban-ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Lãnh đạo UBND 322 phường-xã-thị trấn trên địa bàn các quận, huyện.

- Các Công ty DVCI quận, huyện.

3. Tổ chức thực hiện, cử người tham dự Hội nghị

- Các Sở ngành, các cơ quan, đơn vị (lập danh sách cử công chức, viên chức tham dự Hội nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua địa chỉ email: ltgiang.stnmt@tphcm.gov.vn từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019, để Sở tổng hợp.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện

+ Cấp ủy, HĐND quận/huyện; UBND các quận, huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị quản lý trên địa bàn biết về Kế hoạch của Sở.

+ Giúp làm đầu mối tổng hợp danh sách thành phần tham dự tham dự Hội nghị từ cấp Ủy, HĐND cấp quận (huyện); UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn quận; Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn quận (huyện) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019 qua địa chỉ email: ltgiang.stnmt@tphcm.gov.vn

+Phát hành thông báo (thư mời) đến thành phần được cử tham dự Hội nghị trên địa bàn quận (huyện) theo danh sách phân bổ đính kèm Phụ lục 1.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

            Các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này.

 

            Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Chất thải rắn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, số điện thoại 0978345948 (gặp chị Giang) và số điện thoại 0908671955 (gặp Chị Mến) hoặc theo dõi trên Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường: www.donre.hochiminhcity.gov.vn./.

 

 

Đính kèm Kế hoạch số 106/KH-STNMT-CTR tại đây.

 

Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 1819    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm