■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số H01509/2009/Bình Hưng Hòa  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 15267/97  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02430  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09033  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01921  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09934  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH.27541.10.000158  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09971  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00524  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00048  (20/11)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
5
3
1
8
8
Công tác quản lý đất đai 11 Tháng Chín 2019 3:45:00 CH

Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 742691 (số vào sổ 6492 QSDĐ/SX)


 

Ngày 27/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 830/QĐ-STNMT-HGCN thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 742691 (số vào sổ 6492 QSDĐ/SX) ngày 14 tháng 6 năm 2004 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấp cho hộ ông Nguyễn Hoàng Minh đối với thửa đất số 131-86 bản đồ số 13, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Lý do: Ông Nguyễn Hoàng Minh đã làm mất bản chính Trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận nêu trên.

 

Các giao dịch liên quan đến Trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 742691 (số vào sổ 6492 QSDĐ/SX) ngày 14 tháng 6 năm 2004 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấp, không có giá trị pháp lý kết từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho các đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

 

Văn phòng Sở

 

 


Số lượt người xem: 165    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm