■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số H01509/2009/Bình Hưng Hòa  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 15267/97  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02430  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09033  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01921  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09934  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH.27541.10.000158  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09971  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00524  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00048  (20/11)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
5
3
3
7
1
Công tác quản lý đất đai 11 Tháng Chín 2019 3:30:00 CH

Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 710279 (số vào sổ H01465)


 

Ngày 21/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 769/QĐ-STNMT-HGCN thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 710279 (số vào sổ H01465) ngày 27 tháng 7 năm 2006 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấp cho ông Huỳnh Tấn Tâm đối với thửa đất số 29, bản đồ số 21, sau khi đo đạc thành thửa 310, bản đồ số 106, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ.

 

 

Lý do: Ông Huỳnh Tấn Tâm đã làm mất bản chính Giấy chứng nhận nêu trên.

 

Các giao dịch liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 710279 (số vào sổ H01465) ngày 27 tháng 7 năm 2006 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấp, không có giá trị pháp lý kết từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho các đơn vị, cá nhân  có liên quan được biết và thực hiện.

 

 

Văn phòng Sở

 

 


Số lượt người xem: 128    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm