■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 981/2002 ngày 03 tháng 10 năm 2002 đính kèm 02 trang bổ sung do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp  (18/03)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BO 8000086, số vào sổ CH00652 ngày 09 tháng 07 năm 2013 đính kèm 01 trang bổ sung do UBND quận Bình Thạnh cấp  (18/03)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BM 772342, số vào sổ CH01198 ngày 04 tháng 12 năm 2012 do UBND quận Bình Thạnh cấp  (18/03)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số phát hành 70129170410, số vào sổ 1974/2003, ngày 10 tháng 6 năm 2003 của UBND quận Bình Thạnh  (18/03)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH04054 ngày 17 tháng 4 năm 2017 do UBND quận Tân Phú cấp  (18/03)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số hồ sơ gốc H 00704 ngày 28 tháng 4 năm 2008 do UBND quận Thủ Đức cấp  (18/03)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H0156/BÌNH HNU7NG HÒA B ngày 16 tháng 12 năm 2005 do UBND quận Bình Tân cấp  (18/03)
■  Thông báo hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành A 344566, số vào sổ 00066QSDĐ/326/QĐ.UB.NN ngày 18 tháng 10 năm 1996 do UBND huyện Thủ Đức cấp  (18/03)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 6997/2003 ngày 20 tháng 6 năm 2003 do UBND quận Gò Vấp cấp  (18/03)
■  Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận sử dụng đất số phát hành S 942243, số vào sổ 00548/3B QSDĐ/745/UB ngày 31 tháng 12 năm 2001  (18/03)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
8
9
6
8
2
Công tác quản lý đất đai 30 Tháng Giêng 2019 2:55:00 CH

Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE998476 – CH00943 cấp ngày 08/8/2011

 

 

Ngày 23/01/2019, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành Quyết định số 127/QĐ-UBND thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE998476 – CH00943 cấp ngày 08/8/2011 cho ông Trần Văn Hoàng và bà Lâm Thị Thu Hà, địa chỉ: 994C/61 Khu phố 4, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, đối với thửa đất số 643=94m2; 644=366,2m2; 645=24,7m2, tờ bản đồ số 26 xã Phú Xuân (theo tài liệu bản đồ địa chính số).

 

Lý do: HIện nay, các thửa đất số 643, 644, 645 bị thu hồi toàn bộ trong dự án Cống kiểm soát triều Mương Chuối, tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Ngoài ra, thửa đất số 645 tờ bản đồ số 26 xã Phú Xuân thực tế ông Trần Văn Hoàng và bà Lâm Thị Thu Hà không sử dụng.

 

Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết.

 

 

Văn phòng Sở

 

 


Số lượt người xem: 153    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm