• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
4
3
8
8
4
3
Công tác quản lý đất đai 04 Tháng Mười Hai 2018 4:15:00 CH

Thông báo cấp GCN Khu nhà ở tại P.Phú Hữu, quận 9 cho Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Không Gian Xanh (đợt 4)

 

 

Liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, quận 9 do Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Không Gian Xanh làm chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3231/TNMT-QLSDĐ ngày 05 tháng 4 năm 2017, số 4230/STNMT-QLSDĐ ngày 03 tháng 5 năm 2017 và số 3829/STNMT-QLĐ ngày 23 tháng 4 năm 2018 có ý kiến thẩm định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đối với 109 căn nhà gửi Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Không Gian Xanh và Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố để thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở.

Ngày 27 tháng 9 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận 9, Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Không Gian Xanh và Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu - quận 9 kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở (đợt 4) căn nhà thuộc Lô K14 của dự án (đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT10155 ngày 05 tháng 01 năm 2012). Kết quả kiểm tra như sau:

- Cơ sở hạ tầng đã đầu tư hoàn chỉnh.

- Không có tranh chấp, khiếu nại đến thời điểm kiểm tra.

- Căn nhà xây dựng phù hợp theo Công văn số 37/SXD-TĐDA ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Sở Xây dựng.

- Công ty đã sử dụng một phần diện tích công viên của dự án để làm nhà điều hành. Thanh tra Sở Xây dựng đã có Quyết định xử phạt số 617/QĐ-XPVPHC ngày 01 tháng 6 năm 2017. Đề nghị Công ty khẩn trương thực hiện theo Quyết định này.

Tại Công văn số 11/2017/CV-KGX ngày 28 tháng 5 năm 2018, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Không Gian Xanh đề nghị thẩm định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, trong đó có nội dung cam kết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của căn nhà nêu trên không thế chấp tại bất cứ cá nhân, tổ chức nào.

 

Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường

- Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Không Gian Xanh:

+ Thực hiện Quyết định xử phạt số 617/QĐ-XPVPHC ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Thanh tra Sở Xây dựng.

+ Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Không Gian Xanh hoặc người mua nhà thực hiện trước bạ quyền sở hữu công trình theo quy định.

+ Liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố nộp hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với khách hàng nhận chuyển nhượng (hoặc cung cấp hồ sơ cho người mua để tự đi đăng ký), thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013, nếu Công ty chậm trễ trong việc lập hồ sơ cho người mua nhà thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP.

Trường hợp Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Không Gian Xanh và người mua nhà chưa thanh lý Hợp đồng mua bán nhà thì phải có văn bản thỏa thuận xác định rõ việc nộp và nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

- Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố:

Tiếp nhận hồ sơ đối với căn nhà nêu trên để xem xét cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng; đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Không Gian Xanh; cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, thu hồi, chỉnh lý giấy chứng nhận theo quy định. Trước khi xem xét cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng, kiểm tra xác minh tình trạng thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Không Gian Xanh theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển toàn bộ hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng đối với căn nhà nêu trên (bao gồm cả các bản vẽ quy hoạch, thiết kế và bản vẽ hoàn công) cho Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng đồng thời lưu trữ theo quy định./.

 

 

Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 168    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm