• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
0
9
2
5
9
Công tác quản lý đất đai 15 Tháng Ba 2017 10:00:00 SA

Dự thảo các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 của TP. HCM phân bổ trên địa bàn các quận, huyện

 

Thực hiện Điều 49 Luật Đất đai năm 2013; Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09 tháng 04 năm 2016 của Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 11 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 11 năm 2016 về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tại các phụ lục từ số I đến số LXV kèm theo. Trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2020 phân bổ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thiện Dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Chính phủ phê duyệt.

 

Nay Sở Tài nguyên và Môi trường công khai Dự thảo các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 của TP. HCM dự kiến phân bổ trên địa bàn các quận, huyện để xây dựng kế hoạch cân đối thực hiện.

 

Đính kèm Dự thảo

 

Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 918    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm