■  01/ Thông tin khu đất cần thẩm đinh  (21/01)
■  Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 21/01/2021  (21/01)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 03126/2004 ngày 02/6/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp  (21/01)
■  Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01632 QSDĐ ngày 08/9/1998 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp  (21/01)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02458 QSDĐ/H-UBND ngày 14/9/1999 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp  (21/01)
■  Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng  (19/01)
■  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Tuần 3: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021  (18/01)
■  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Tuần 2: Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021  (08/01)
■  Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và 05 năm 2016-2020; Triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 05 năm 2020 - 2025 ngành Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh  (08/01)
■  Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 31/12/2020  (31/12)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
1
3
4
3
6
6
Công tác cải cách hành chính 25 Tháng Giêng 2021 5:00:46 SA
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 41/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ  (10/12/2020)
Xem nội dung chi tiết Bản tin tại đây./. Văn phòng Sở
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 44/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ  (02/11/2020)
Xem nội dung chi tiết Bản tin tại đây./. Văn phòng Sở
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 43/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ  (02/11/2020)
Xem nội dung chi tiết Bản tin tại đây./. Văn phòng Sở
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 42/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ  (19/10/2020)
Xem nội dung chi tiết Bản tin tại đây./. Văn phòng Sở
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 40/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ  (05/10/2020)
Xem chi tiết Bản tin tại đây./. Văn phòng Sở
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 39/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ  (29/09/2020)
Xem nội dung chi tiết bản tin tại đây./. Văn phòng Sở
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 38/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ  (21/09/2020)
Xem nội dung chi tiết tại đây./. Văn phòng Sở
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 36/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ  (15/09/2020)
Xem nội dung chi tiết Bản tin tại đây./. Văn phòng Sở
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 37/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ  (15/09/2020)
Xem nội dung chi tiết tại đây./. Văn phòng Sở
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 35/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ  (31/08/2020)
Xem chi tiết Bản tin tại đây./. Văn phòng Sở

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm