Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
1
3
4
3
5
4
Công tác quản lý đất đai 20 Tháng Mười Một 2019 2:15:00 CH

Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00524

 

 

 

Ngày 01/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 965/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00524 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 23 tháng 8 năm 2010 cho bà ngô Thị tuyết, đối với thửa đất số 624, tờ bản đồ số 07, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Lý do: bà Ngô Thị tuyết đã làm mất bản chính Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận nêu trên.

 

Các giao dịch liên quan đến Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00524 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp, không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

 

Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 505    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm