Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
9
6
4
9
6
0
Công tác quản lý đất đai 29 Tháng Tư 2021 1:35:00 CH

Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

 

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-BCĐ ngày 29 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai sửa đổi và thực hiện Công văn số 1002/UBND-NCPC ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung và có báo cáo bằng văn bản đồng thời gửi qua địa chỉ email: thquoc.stnmt@tphcm.gov.vn (Số điện thoại liên hệ: Trần Hữu Quốc, 090.2960296) trước ngày 09 tháng 5 năm 2021 về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

 

1. Công văn gửi đến Sở, ngành tổng kết Luật Đất đai. Tải về tại đây

2. Công văn gửi đến Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và các Chi nhánh về cung cấp số liệu 4-2021. Tải về tại đây

3. Đề cương báo cáo cấp tỉnh. Tải về tại đây

4. Phụ lục 01 Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tải về tại đây

5. Phụ lục 02 Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tải về tại đây

6. Phụ lục 03 Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tải về tại đây

 

                                                                                                                                        Văn phòng Sở

 

                      

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 293    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm