Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
5
2
8
3
8
2
Công tác quản lý đất đai 21 Tháng Giêng 2021 3:35:00 CH

Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01632 QSDĐ ngày 08/9/1998 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp

 


 

Ngày 31/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1077/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số  01632 QSDĐ ngày 08/9/1998 do  Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp cho ông Đặng Ngọc Hãng, đối với thửa đất số 240, tờ bản đồ số 16 (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), xã Phước Hiệp, huyện Nhà Bè.

 

 

Lý do:  Bà: Lê Thị Em (là người đại diện của những người được thừa kế gồm: Đặng Thị Hồng Cẩm, Đặng Thành Phước, Đặn Thị Ngọc Diễm, Đặng Thị Thanh Thảo) đã làm mất bản chính Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số  01632 QSDĐ ngày 08/9/1998 do  Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp, không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 

 


Số lượt người xem: 72    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm