Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
6
5
0
3
2
6
Công tác quản lý đất đai 20 Tháng Mười Một 2019 2:20:00 CH

Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09971

 

 

Ngày 01/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 966/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09971 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 8 năm 2018 cho bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, đăng ký thay đổi chủ vào ngày 24/10/2018 cho bà Võ Thị Màu, đối với thửa đất số 69, tờ bản đồ số 55 (theo BĐ KTS), XÃ Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

 

Lý do: bà Võ Thị màu đã làm mất bản chính Giấy chứng nhận nêu trên.

 

Các giao dịch liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09971 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 8 năm 2018, không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

 

Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 45    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm