Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
8
9
6
7
2
Công tác quản lý đất đai 29 Tháng Giêng 2019 4:05:00 CH

Thông báo hủy bỏ trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 159/2004 ngày 15/3/2004 do UBND Quận 1 cấp

 

 

Ngày 18/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 27/QĐ-STNMT-HGCN thông báo hủy bỏ Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 159/2004 ngày 15/3/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 1 cấp cho bà Ngũ Thu Phương đối với thửa đất số 05, tờ bản đồ số 14 – BĐĐC phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, có địa chỉ số 68/12 (tầng 2) Nguyễn Thái BÌnh, phường Nguyễn Thái BÌnh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

 Lý do: bà Lê Thị Kim Tuyết – người nhận chuyển nhượng đã làm mất bản chính trang bổ sung của Giấy chứng nhận nêu trên.

 

Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết.

 

 

Văn phòng Sở

 

 


Số lượt người xem: 110    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm