Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
8
9
8
6
3
Công tác quản lý đất đai 21 Tháng Giêng 2019 1:40:00 CH

Góp ý quy định về mẫu phiếu biên nhận phục vụ đăng ký cấp giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố

 

        

 Ngày 14 tháng 09 năm 2018 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 4028/QĐ-UBND về ban hành mã định danh áp dụng cho các cơ quan nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Mã định danh được áp dụng trong ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

 

           Nhằm thống nhất thực hiện mã định danh của các đơn vị cấp I, II, III, IV theo quy định và mẫu phiếu biên nhận hồ sơ hành chính trong lĩnh vực đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dsau đây gọi là giáy chứng nhận) trên địa bàn thành phố.

 

          Để hoàn thiện dự thảo Quy định trước khi ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu góp ý cho dự thảo Quy định nêu trên.

 

           Văn bản góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám); bản số gửi theo địa chỉ email: nxtien.stnmt@tphcm.gov.vn trước ngày 28 tháng 01 năm 2019 để tổng hợp, xem xét ban hành theo quy định./.

 

          Đính kèm tài liệu tại đây.

Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 185    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm