Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
0
2
7
6
3
2
Công tác cải cách hành chính 28 Tháng Chín 2023 7:55:00 SA

Cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI)

(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TP vừa có ý kiến chỉ đạo về cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố và của đơn vị.

 

 

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành theo Kế hoạch cải thiện các chỉ số của TP và và của đơn vị đề ra; tiếp tục duy trì hiệu quả đối với các nhiệm vụ đã hoàn thành. Thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ cán bộ, công chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm được Chủ tịch UBND TP giao.

 

 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhằm đổi mới phương thức tương tác, tuyên truyền đến người dân về kết quả và các biện pháp, giải pháp mà các cấp chính quyền TP đã, đang nỗ lực triển khai thực hiện để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội TP; góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp.

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện số hóa hồ sơ phục vụ lưu trữ điện tử.

 

 

Sở Nội vụ được giao phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện dự báo Chỉ số cải cách hành chính Thành phố năm 2023. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Tiếp tục theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện kế hoạch cải thiện Chỉ số PAR Index và PAPI của TP và của đơn vị để kịp thời báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo. 

 

 

Chủ tịch UBND TP đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp với UBND TP (Sở Nội vụ) và các đơn vị có liên quan trong triển khai công tác khảo sát phục vụ xác định Chỉ số PAPI năm 2023.

 

 

Đài Truyền hình TP, Đài Tiếng nói Nhân dân TP nghiên cứu các nội dung của các chỉ số, thực hiện tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu, và tham gia đồng hành cùng TP.

 

Minh Thư

Nguồn: HCM CityWeb


Số lượt người xem: 64    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm