■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số H01509/2009/Bình Hưng Hòa  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 15267/97  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02430  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09033  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01921  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09934  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH.27541.10.000158  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09971  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00524  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00048  (20/11)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
5
2
9
6
7
Thông tin hoạt động 18 Tháng Ba 2019 10:45:00 SA

Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận sử dụng đất số phát hành S 942243, số vào sổ 00548/3B QSDĐ/745/UB ngày 31 tháng 12 năm 2001

 

 

 

Ngày 15/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 131/QĐ-STNMT-HGCN thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận sử dụng đất số phát hành S 942243, số vào sổ 00548/3B QSDĐ/745/UB ngày 31 tháng 12 năm 2001 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ông Huỳnh Văn Sáu đối với thửa đất số 862, tờ bản đồ số 1 (thửa đất mới số 25, tờ bản đồ số 6), Phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích đất 61m2.

 

  

Lý do: Trang bổ sung số 1 nêu trên đã thất lạc theo Thông báo số 458/TB-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2018 và kết thúc công khai niêm yết theo Thông báo số 649/TB-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Phường 5, quận Gò Vấp.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận sử dụng đất số phát hành S 942243, số vào sổ 00548/3B QSDĐ/745/UB ngày 31 tháng 12 năm 2001 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp không còn giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết.

 

 

Văn phòng Sở

 

 

 


Số lượt người xem: 472    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm