■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số H01509/2009/Bình Hưng Hòa  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 15267/97  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02430  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09033  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01921  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09934  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH.27541.10.000158  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09971  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00524  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00048  (20/11)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
5
3
3
0
2
Thông tin hoạt động 18 Tháng Ba 2019 10:35:00 SA

Thông báo hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số vào sổ 21291/2002

 

 

Ngày 15/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 130/QĐ-STNMT-HGCN thông báo hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số vào sổ 21291/2002 ngày 14/11/2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ông bà Nguyễn Chí Hà – Lê Hồng Hạnh, đối với căn nhà số 679/8B1 Nguyễn Kiệm (số mới: 2/8/6 Nguyễn Văn Công), phường 3, quận Gò Vấp, thuộc thửa đất số 1-8-1, tờ bản đồ số 1 (SĐN), phường 3, quận Gò Vấp, có diện tích đất: 77,33m2, diện tích xây dựng 62,03m2, diện tích sàn xây dựng 124,85m2.

  

Lý do: Trong quá trình lưu giữ hồ sơ, ông bà Nguyễn Chí hà – Lê Hồng Hạnh làm thất lạc bản chính trang bổ sung của Giấy chứng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số vào sổ 21291/2002 ngày 14 tháng 11 năm 2002 theo Đơn cớ mất được Công an Phường 3, quận Gò Vấp xác nhận ngày 11 tháng 4 năm 2016.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số vào sổ 21291/2002 ngày 14/11/2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp không còn giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết.

 

 

Văn phòng Sở

 

 

 


Số lượt người xem: 495    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm