■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số H01509/2009/Bình Hưng Hòa  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 15267/97  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02430  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09033  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01921  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09934  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH.27541.10.000158  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09971  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00524  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00048  (20/11)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
5
2
8
8
5
Thông tin hoạt động 03 Tháng Sáu 2015 1:15:00 CH

Công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 2116/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật đất đai.

 

 


 

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, thời gian qua việc công khai thông tin trong hoạt động quản lý, sử dụng đất đai đã được các địa phương triển khai thực hiện, bước đầu tạo ra sự minh bạch trong việc quản lý, sử dụng đất đai. Tuy nhiên, còn nhiều địa phương chưa thực hiện, thực hiện chưa đầy đủ; nội dung, hình thức công khai chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật. Để tăng cường minh bạch, nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện cam kết của Chính phủ trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ quản lý kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh (Chương trình EMCC) nêu tại Công văn số 515/TTCP-HTQT ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số nội dung như: Tổ chức, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Tỉnh và ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật đất đai; rà soát, công khai trên trang thông tin điện tử đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai, gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong đó yêu cầu các địa phương gửi báo cáo các trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai và tình hình xử lý vi phạm và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định…

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công khai ở địa phương đồng thời tổng hợp danh sách các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm pháp luật đã kiểm tra, thanh tra phát hiện và tình hình xử lý vi phạm và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (theo mẫu đính kèm) để công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định.

 

Nội dung thông tin chi tiết của Công văn đính kèm file tại đây.

 

 

 

Theo Website Bộ TNMT.


Số lượt người xem: 2506    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm