■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số H01509/2009/Bình Hưng Hòa  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 15267/97  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02430  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09033  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01921  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09934  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH.27541.10.000158  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09971  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00524  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00048  (20/11)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
5
4
1
1
6
Thông tin hoạt động 10 Tháng Ba 2012 4:10:00 CH

Về thời hạn của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh

 Trong thời gian vừa qua, số lượng hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố không nhiều, đồng thời tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý vào nguồn nước gây ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp nên Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy phép với thời hạn 01 năm. Đến nay, số lượng hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải tăng lên nhiều. Để cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời phải bảo đảm quản lý được chặt chẽ; Căn cứ quy định tại Điều 7, Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước; Ý kiến của Cục Quản lý tài nguyên nước tại Công văn số 94/TNN-VP ngày 06/3/2012 về thực hiện kết luận kiểm tra tài nguyên nước năm 2011, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Hoài Nam chỉ đạo về thời hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước như sau:

1. Đối với trường hợp các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu dân cư tập trung có ngành nghề quy định tại Quyết định số 200/2004/QĐ-UB ngày 18/8/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố thì thời hạn của giấy phép là 01 (một) năm, thời hạn gia hạn là 01 (một) năm cho đến khi di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

2. Trường hợp không thuộc đối tượng quy định tại Điểm 1 nêu trên, cụ thể như: tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu vực phù hợp với quy hoạch; các hoạt động kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, khách sạn, khu chung cư chỉ có nước thải sinh hoạt,… thì thời hạn của giấy phép là 03 (ba) năm và thời gian gia hạn mỗi lần là 03 (ba) năm.

Phòng Quản lý Tài nguyên nước và khoáng sản, Thanh tra Sở và Chi cục bảo vệ môi trường triển khai thực hiện các nội dung trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao và có kế hoạch phối hợp kiểm tra việc thực hiện sau khi cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân, nhất là các đối tượng có tiềm năng gây ô nhiễm cao.


Số lượt người xem: 5385    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm