• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
7
6
0
1
4
Tuyển dụng công chức - viên chức 22 Tháng Ba 2023 6:47:07 CH
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2 (phỏng vấn)  (14/03/2023)
Xem chi tiết tại đây; TB 04
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022  (06/01/2023)
Xem thông tin tại đây: 1, 2
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tuyển dụng viên chức năm 2022  (25/11/2022)
Thông tin chi tiết xem tại đây
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2022  (26/05/2022)
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn cứ Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2022; Căn cứ Công văn số 1981/SNV-CCVC ngày 13/5/2022 của Sở Nội vụ về triển khai Quyết định phê duyệt kết ...
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất  (19/05/2022)
Ngày 16/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo số 02/TB-HĐ về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất. Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến các đơn vị, cá nhân có liên ...
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường  (19/05/2022)
Ngày 16/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo số 02/TB-HĐ về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến các đơn vị, cá nhân có liên ...
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường  (19/05/2022)
Ngày 16/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo số 02/TB-HĐ về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến các đơn vị, cá ...
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố  (19/05/2022)
Ngày 16/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo số 02/TB-HĐ về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến các ...
Thông báo triệu tập những trường hợp đủ điều kiện tham dự kỳ sát hạch tiếp nhận vào làm việc tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố  (30/03/2022)
Ngày 25/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo số 05/TB-HĐ về việc triệu tập những trường hợp đủ điều kiện tham dự kỳ sát hạch tiếp nhận vào làm việc tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố . Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến các đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và ...
Thông báo điều chỉnh hình thức sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố năm 2021  (30/03/2022)
Ngày 21/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo số 04/TB-HĐ về điều chỉnh hình thức sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến các đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện. Thông ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm