• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
9
5
8
5
4
Thuê đơn vị thẩm định giá 26 Tháng Chín 2022 4:42:13 CH
Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 7/28 đường Thành Thái, phường 14, quận 10  (23/09/2022)
Để thực hiện việc chào thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của Sở về việc chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá các khu đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật Đất đai, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành. Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 7/28 đường ...
Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức  (22/09/2022)
Để thực hiện việc chào thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của Sở về việc chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá các khu đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật Đất đai, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành. Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại phường Long ...
Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp  (22/09/2022)
Để thực hiện việc chào thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của Sở về việc chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá các khu đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật Đất đai, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành. Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 12/78 đường ...
Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 765 Hồng Bàng, phường 6, quận 6  (22/09/2022)
Để thực hiện việc chào thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của Sở về việc chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá các khu đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật Đất đai, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành. Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 765 Hồng ...
Thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 301 Bến Bình Đông, phường 14, quận 8  (21/09/2022)
Để thực hiện việc chào thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của Sở về việc chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá các khu đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật Đất đai, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành. Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 301 ...
298/Thông tin khu đất cần thẩm định giá  (19/09/2022)
Theo Công văn số 298/KTĐ ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Phòng Kinh tế đất Thực hiện việc chào thông tin công khai trên trang thông tin điện tử về việc chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá các khu đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật Đất đai, các Nghị định và ...
Thông tin khu đất cần thẩm định giá tại phường Phú Mỹ, quận 7  (16/09/2022)
Để thực hiện việc chào thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của Sở về việc chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá các khu đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật Đất đai, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành. Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại phường ...
Thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 343/20 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11  (15/09/2022)
Để thực hiện việc chào thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của Sở về việc chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá các khu đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật Đất đai, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành. Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 343/20 Lạc ...
Thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 387A Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình  (15/09/2022)
Để thực hiện việc chào thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của Sở về việc chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá các khu đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật Đất đai, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành. Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 387A Trường ...
Thông tin khu đất cần thẩm định giá tại phường Phước Long B, quận 9  (15/09/2022)
Để thực hiện việc chào thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của Sở về việc chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá các khu đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật Đất đai, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành. Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại phường Phước ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm