• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
2
7
8
1
5
Thuê đơn vị thẩm định giá 27 Tháng Bảy 2021 6:12:48 SA
69/ Thông tin khu đất cần thẩm định giá: Diện tích: 25.869,9m2  (21/07/2021)
1. Pháp lý: Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-CVMN ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Cảng vụ Hàng không Miền Nam về việc cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu hàng không Việt Nam thuê khu đất 25.869,9m2 tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 02, quận Tân Bình, TPHCM. 2. Diện tích, vị trí: - Diện tích: 25.869,9m2 - Vị trí: theo Bản trích đo địa chính ...
68/ Thông tin khu đất cần thẩm định giá: Diện tích: 15.643,1m2  (21/07/2021)
1. Pháp lý: Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-CVMN ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Cảng vụ Hàng không Miền Nam về việc cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu hàng không Việt Nam thuê khu đất 15.643,1m2 tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 02, quận Tân Bình, TPHCM. 2. Diện tích, vị trí: - Diện tích: 15.643,1m2 - Vị trí: theo Bản trích đo địa chính ...
67/ Thông tin khu đất cần thẩm định giá : Diện tích: 9.138,1m2  (21/07/2021)
1. Pháp lý: Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-CVMN ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Cảng vụ Hàng không Miền Nam về việc cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu hàng không Việt Nam thuê khu đất 9.183,1m2 tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 02, quận Tân Bình, TPHCM. 2. Diện tích, vị trí: - Diện tích: 9.138,1m2 - Vị trí: theo Bản trích đo địa chính ...
66/ Thông tin khu đất cần thẩm định giá: Diện tích: 13.874,2m2  (21/07/2021)
1. Pháp lý: Căn cứ Quyết định số 427/QĐ-CVMN ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Cảng vụ Hàng không Miền Nam về việc cho Tổng công ty hàng không Việt Nam (VNA) thuê khu đất 13.874,2m2 tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 02, quận Tân Bình, TPHCM. 2. Diện tích, vị trí: - Diện tích: 13.874,2m2 - Vị trí: theo Bản trích đo địa chính số 8 ...
65/ Thông tin khu đất cần thẩm định giá: Diện tích: 25.869,9m2  (07/07/2021)
1. Pháp lý: Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-CVMN ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Cảng vụ Hàng không Miền Nam về việc cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu hàng không Việt Nam thuê khu đất 25.869,9m2 tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 02, quận Tân Bình, TPHCM. 2. Diện tích, vị trí: - Diện tích: 25.869,9m2 - Vị trí: theo Bản trích đo địa chính ...
64/ Thông tin khu đất cần thẩm định giá: Diện tích: 15.643,1m2  (07/07/2021)
1. Pháp lý: Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-CVMN ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Cảng vụ Hàng không Miền Nam về việc cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu hàng không Việt Nam thuê khu đất 15.643,1m2 tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 02, quận Tân Bình, TPHCM. 2. Diện tích, vị trí: - Diện tích: 15.643,1m2 - Vị trí: theo Bản trích đo địa chính ...
63/ Thông tin khu đất cần thẩm định: Diện tích: 9.138,1m2  (07/07/2021)
1. Pháp lý: Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-CVMN ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Cảng vụ Hàng không Miền Nam về việc cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu hàng không Việt Nam thuê khu đất 9.183,1m2 tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 02, quận Tân Bình, TPHCM. 2. Diện tích, vị trí: - Diện tích: 9.138,1m2 - Vị trí: theo Bản trích đo địa chính ...
62/ Thông tin khu đất cần thẩm định: Diện tích: 13.874,2m2  (07/07/2021)
1. Pháp lý: Căn cứ Quyết định số 427/QĐ-CVMN ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Cảng vụ Hàng không Miền Nam về việc cho Tổng công ty hàng không Việt Nam (VNA) thuê khu đất 13.874,2m2 tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 02, quận Tân Bình, TPHCM. 2. Diện tích, vị trí: - Diện tích: 13.874,2m2 - Vị trí: theo Bản trích đo địa chính số 8 ...
60/ Thông tin khu đất cần thẩm định  (16/06/2021)
1. Pháp lý: Ngày 28 tháng 4 năm 2006, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1954/QĐ-UBND về thu hồi đất tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn để Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng An Thịnh bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng khu nhà ở. Theo đó tại Điều 1 có nội dung: “Nay thu hồi 8.534m2 đất gồm các thửa: 398, 405, ...
59/ Thông tin khu đất cần thẩm định  (16/06/2021)
1. Pháp lý: Ngày 10 tháng 8 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT46441 cho Công ty Cổ phần Caric được sử dụng khu đất có diện tích 668,8m2 (sử dụng riêng 647m2, sử dụng chung: 21,8m2), với mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ (khách sạn) ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm