• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
7
6
5
2
1
Khen thưởng – Xử phạt 22 Tháng Ba 2023 7:46:54 CH
Dự thảo Đánh giá, chấm điểm thi đua ngành tài nguyên môi trường năm 2014  (29/12/2014)
Thực hiện công văn số 98/UBND-VX ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua đối với các cụm, khối thi đua thuộc thành phố; Nhằm triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực công tác ngành tài nguyên môi trường; làm cơ sở cho việc tổng kết, đánh giá, bình chọn và đề nghị khen thưởng ...
KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂM 2013 PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN - HUYỆN  (27/12/2013)
Đính kèm file
Hướng dẫn Đánh giá, chấm điểm thi đua ngành tài nguyên môi trường  (29/11/2013)
  
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2013 Số: 7864 /HD-TNMT-VP HƯỚNG DẪN Đánh giá, chấm điểm thi đua ngành tài nguyên môi trường Thực hiện Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của ...
Hướng dẫn Đánh giá, chấm điểm thi đua ngành tài nguyên môi trường  (28/11/2013)
  
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: 7864 /HD-TNMT-VP Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2013 HƯỚNG DẪN Đánh giá, chấm điểm thi đua ngành tài nguyên môi trường Thực hiện Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 07 ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm