• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
8
2
4
9
2
4
Thuê đơn vị thẩm định giá 10 Tháng Giêng 2019 2:10:00 CH

09/ Thông tin khu đất cần thẩm định: Vị trí và ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí số 59618/CN-TNMT do Trung tâm Đo đạc Bản đồ lập ngày 08 tháng 9 năm 2010, được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 12 tháng 10 năm 2010

 

1.     Pháp lý

Ngày 29 tháng 8 năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4705/QĐ-UBND về thuận cho Công ty TNHH Thương mại Ngân Sơn chuyển mục đích sử dụng đất tại số 1062 Quốc lộ 1A phường Tân Tạo A quận Bình Tân để đầu tư xây dựng nhà hàng tiệc cưới với nội dung:

“Điều 1: Chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại Ngân Sơn chuyển mục đích sử dụng đất 10.460,9m2 đất tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thuộc thửa 61, tờ bản đồ số 53 bộ địa chính phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (theo tài liệu năm 2005), trong đó:

1.1 6.146,4m2 đất không thuộc phạm vi lộ giới để đầu tư xây dựng nhà hàng tiệc cưới.

- Hình thức sử dụng đất: Giao đất thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2001 (ngày Công ty TNHH Ngân Sơn nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở).

1.2 4.314,5m2 đất thuộc phạm vi lộ giới Quốc lộ 1A và 3,2m2 thuộc hành lang an toàn điện theo hiện trạng (không đầu tư xây dựng) do Nhà nước quản lý cho thuê đất ngắn hạn hàng năm cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch. Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch, Công ty TNHH Thương mại Ngân Sơn phải chấp hành giải tỏa theo quy định”.

2. Vị trí khu đất

Vị trí và ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí số 59618/CN-TNMT do Trung tâm Đo đạc Bản đồ lập ngày 08 tháng 9 năm 2010, được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 12 tháng 10 năm 2010.

3. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc

Cơ cấu sử dụng đất được xác định theo Công  văn số 223/SQHKT-QHKV1 ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Sở Quy hoạch Kiến trúc (Theo Công  văn số 5015/SQHKT-QHKV2 ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Sở Quy hoạch Kiến trúc).

- Diện tích khu đất phù hợp quy hoạch: khoảng 6.146,4m2 (đã trừ lộ giới).

- Lộ giới đường Quốc lộ 1A: 120m.

- Mật độ xây dựng: tối đa 40%.

- Tầng cao công trình: tối đa 07 tầng (bao gồm các tầng cao theo QCVN 03:2012/BXD).

- Hệ số sử dụng đất: 2,4

-  Khoảng lùi công trình:

+ Cách ranh lộ giới Quốc lộ 1A: Tối thiểu 12m.

+ Cách các ranh đất còn lại: tối thiểu 6m.

4. Hình thức, thời hạn sử dụng đất

Theo Quyết định số 4705/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Mục đích của việc xác định giá đất

Làm cơ sở để Công ty TNHH Thương mại Ngân Sơn thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước theo quy định.

6. Thời điểm thẩm định giá

Theo Quyết định số 4705/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

7. Tiêu chí đánh giá cụ thể hồ sơ dự thầu: theo bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 08 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (đã đăng trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường).

8. Giá dự thầu:

Theo điểm 4, mục 1, phần II của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02 tháng 8 năm 2016:

- Mức giá trần: 11,008,553 đồng.

- Mức giá sàn: 22,017,107  đồng.

9. Thời hạn nộp Thư báo giá (theo mẫu): 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin trên website của Sở.

 

 

Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 26    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm